canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Hội Ngộ   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Việt Ngữ   Ghi Danh     Login 
  Photo Gallery » Khóa 72-06 Sheppard AFB
     Khóa 72-06 (khóa 1 Sheppard). Khóa 72-06 sau khi xong phần phi huấn trên T-41 thì 15 khoá sinh đì Sheppard bay T-37 và khoảng 25 khóa sinh đi Keesler bay T-28. Khóa 1 Sheppard này có 13 người tốt nghiệp, 8 về nước bay A-37/F-5 và 5 bay C-7 sau này. Hai người đã hy sinh trong cuộc chiến.
 
     We have 2 items in this album
     Viewed: 460 times since Dec 15, 2016.
     Owner: tmh
 
  1  

72-06:
Kneeling left to right:
Lt Loi, Tran N.; WO Hung, Luong C.; WO Hoi, Le V.; Lt Yen, Chau V.; WO Quoc, Bui K.
Standing left to right:
AC Minh, Pham V.; AC Quan, Tran B.; WO An, Nguyen H.; Lt Liem, Nguyen H.;
AC Nhue, Duong D.; WO Khue, Pham K.; AC Lien, Nguyen K.; WO Viet, Nguyen T.;
AC Tanh, Tran X.; WO Dan, Nguyen V.
Viewed: 319 times.
72-06
Viewed: 250 times.
  1