canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Hội Ngộ   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Việt Ngữ   Ghi Danh     Login 
  Photo Gallery » Boeing Observance of National POW/MIA Day
     Thuyết trình tại Boeing Defense của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ngày 14-09-2016
 
     We have 11 items in this album
     Viewed: 96 times since Dec 03, 2016.
     Owner: phamvanban
 
  1  

POW_MIA 001
Viewed: 56 times.
POW_MIA 002
Viewed: 50 times.
POW_MIA 003
Viewed: 51 times.
POW_MIA 004
Viewed: 49 times.
POW_MIA 005
Viewed: 48 times.
POW_MIA 006
Viewed: 46 times.
POW_MIA 007
Viewed: 51 times.
POW_MIA 008
Viewed: 51 times.
POW_MIA 009
Viewed: 46 times.
Armed Forces at the Boeing Auburn on July 20, 2016
Viewed: 44 times.
Armed Forces
Viewed: 54 times.
  1