canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Hội Ngộ   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Việt Ngữ   Ghi Danh     Login 
  Photo Gallery » Ngày Kỹ Thuật Tiếp vận & Bô lão KQ July 3-2011
 
     We have 120 items in this album on 8 pages.
     Viewed: 738 times since Aug 26, 2011.
     Owner: phucnhu
 
First PagePrevious Page  1  2  3  4  5  6  7  8  Next PageLast Page

Lão ông Trần Công Tắng nhận quà mừng Bát thập thượng thọ
Viewed: 92 times.
DSC_0382
Viewed: 99 times.
Đại trưởng lão Đinh T.Truyền chúc mừng Bát thập thượng thọ quý lão ông : Trịnh Tùng,T.C.Tắng,L.P.Lộc,Nghiêm X.Khuyến,T.Đ.Hoè,P.Đ.Cương
Viewed: 105 times.
Đại trưởng lão T.Đ.Hoè và Trịnh Tùng chúc mừng Thất thập ngũ thương thọ phu nhân Cố trưởng lão Dương Thiệu Hùng
Viewed: 119 times.
Chú mừng thất thập ngũ thượng thọ lão bà Đoàn Giao (đến từ Pháp)
Viewed: 92 times.
DSC_0387
Viewed: 95 times.
Lão bà Ngô V.Kim,lão bà Đoàn Giao& lão bà Dương thiệu Hùng
Viewed: 98 times.
Chúc mừng thất thập ngũ thuợng thọ Đại lão trượng Phượng Hoàng Trương Đăng Lượng
Viewed: 98 times.
DSC_0397
Viewed: 100 times.
DSC_0400
Viewed: 100 times.
DSC_0401
Viewed: 100 times.
DSC_0404
Viewed: 94 times.
DSC_0408
Viewed: 96 times.
DSC_0409
Viewed: 92 times.
DSC_0410
Viewed: 96 times.
Chú mừng thất thập ngũ thượng thọ
Viewed: 98 times.
First PagePrevious Page  1  2  3  4  5  6  7  8  Next PageLast Page