canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Hội Ngộ   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Việt Ngữ   Ghi Danh     Login 
  Photo Gallery » Saigon 2001

First PhotoPrevious Photo3 (of 3)


Saigon_03 - Thong Nhat Blvd.


From:  fbuis  (Apr 03, 2004 18:36 CST)
Norodom Boulevard at the french colonial time, Thông Nhât Blvd. in the former Republic of Vietnam then April 30th Blvd. and Le Duân Blvd. todạy


First PhotoPrevious Photo3 (of 3)