canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Hội Ngộ   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Việt Ngữ   Ghi Danh     Login 
  Photo Gallery » Lê Vỉnh Thành 70B

1 (of 4)Next PhotoLast Photo


Class 72-08 at Sheppard AFB


From:  Wasiwachao  (Jun 27, 2004 02:19 CDT)
Trai qua phai. Dung: Truong,Van,Chau,Thanh,Ngon,Nam,Tan,Han Ngoi: Nhon,Van,Long,An,Hai,Cau,Can. Khoa72/08: Man khoa 100%, tat ca di fighter, ngay be dia con du 100%.

From:  HungVo70A  (Apr 08, 2006 13:29 CDT)
Trong này trước sau có 9 F-5 driver phải không CB

From:  HungVo70A  (Apr 08, 2006 13:31 CDT)
Còn thêm Võ Hữu Duyên cũng Bay F-5 mà sao không thấy tên

From:  tuonganhquan  (Apr 09, 2006 23:54 CDT)
F-5 bay lẹ quá mà làm sao tụi chuột vc với tới đươc...?

From:  Thanh536  (Jul 13, 2006 03:18 CDT)
Khoa 72/08 co 10 ten ve F5, tu trai qua phai: Van, Long, Chau, An, Thanh, Ngon, Cau, Nam, Can, Tan . Vo huu Duyen khoa 73/01, cung ve 536 voi CB.


1 (of 4)Next PhotoLast Photo