canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Hội Ngộ   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Việt Ngữ   Ghi Danh     Login 
  Photo Gallery » Nguyễn Văn Vân
     Ðám cưới Thy, con gái của Nguyễn Văn Vân (70A)

1 (of 35)Next PhotoLast Photo


Các bạn Không Quân


From:  Tran doan Hung   (Mar 23, 2002 09:06 CST)
Ðã hơn ba mươi năm rồi,các bạn đã thay đổi nhiều,không nhận diện ra được người nào cã. Chỉ riêng Trần Cương là không thay đổi, vẩn đen như ngày nào...

From:  Nguyen Hoan Dung   (Mar 23, 2002 09:08 CST)
Cương, Trung, Hậu, Thu, Hồng, Hoàng 70A, Thái Ngọc Tường Vân 70A, Nguyễ Văn Vân 70A, Dũng 70A, Ẩn, Phấn 70A, Ánh, Bài


1 (of 35)Next PhotoLast Photo