Các tài liệu mới vừa được tìm thấy trong Thư viện Tổng thống Clinton tiết lộ rằng Đảng Dân chủ đã từng triển khai một chiến dịch bí mật nhằm tác động dư luận xã hội trước chiến dịch tái tranh cử năm 1996 của ông Clinton, theo The BL.