Ở cả vùng này, ai cũng gọi cô là bà vợ “sư tử Hà Đông”. Cô quản chồng từ những cái nhỏ nhất, không cho anh giao du với người này người kia, hễ anh về nhà muộn một chút là cô nổi đoá lên, kêu khóc, giận dữ. Chồng cô chưa bao giờ to tiếng với vợ, kể cả khi cô vô lý cỡ nào. 

Chồng đang ngồi uống cafe, vợ gọi một cuộc điện thoại, chồng lập tức đứng dậy đi về ngay tức khắc. Chồng đang uống rượu với bạn, vợ kéo tai là theo vợ về nhà. Có khi chồng đang dở tay bận việc, vợ gọi điện nhà hết nước mắm nói chồng chạy ra chợ mua về cho vợ đang nấu ăn, chồng vẫn vui vẻ làm theo không hề có một tiếng phàn nàn.