Subject: Dust Off Cần Thơ ( II) Print to printer
Poster: Herky460  
Source: http://www.canhthep.com  

Chôm chỉa hình Trực-thăng cứu thương sư đoàn 4 của wạ sỹ Vũ-khải-Cơ ( Size 5 x7 2100 x1500)

Click to expand image to full size (471.09 Kb)---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com