Subject: DUST OFF CẦN THƠ SĐ4KQ Print to printer
Poster: vnaf.kanga  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (74.83 Kb)


Phi Đội Hồng Điểu 259H & I
KĐ64CT & KĐ84CT - SĐ4KQ
Vũ Khải Cơ

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com