Subject: Đảng Dân Chủ chủ trương như thế này đây! Print to printer
Poster: Tham237  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Mời quý bạn nghe để thấy sự sa sút của đám Dân Chủ Mỹ hiện nay. TT Trump nhất định sẽ tái đắc cử để làm sạch đám này và chu diệt bọn Tàu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam ta.


http:// www.youtube.com


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com