Subject: Hảnh diện thay cho đám cs "đỉnh cao trí tuệ" Print to printer
Poster: Kiwi35  
Source: http://www.canhthep.com  
 Tin này đã được phổ biến trên khắp các cơ quan truyền thông của các xứ văn minh.

Hảnh diện thay! Ăn hết chó ở Việt Nam rồi cũng chưa đủ, chúng nó lại chạy sang Lào,
Miên, sang đến Thái Lan để mua chó đem về Việt Nam ăn tiếp. Lái Rolls Royce, Maserati, Ferrari, Porsch,.....mà ăn thịt chó thì không khá được.

Đọc tin này xong, muốn chạy ra đường la làng, chửi thề, sợ pú lít bắt nên thôi.....


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com