Subject: Kiêng. Print to printer
Poster: phitrang  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Sau khi khám bịnh, kê toa xong, bác sĩ nói:
- Bệnh của chị rất nhẹ, đừng quá lo lắng nhen!
- Các thứ thuốc này uống chung có sao không bác sĩ ?
- Uống chung được hết, không sao!
- Có kiêng cử ăn uống gì không bác sĩ ?
- Ăn uống gì cũng được hết, không sao!
- Em đang cho con bú, có sao không bác sĩ?
- Cho ai bú cũng được hết, không sao!

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com