Subject: CHUYỆN...ĐÈO NGANG Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  

new1.jpg


CHUYỆN....ĐÈO NGANG

Trên đuờng đi suốt từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo có một ủy viên ban bí thư trung ương lên tiếng:

- Đất nuớc mình mấy năm nay làm ăn không thấy khá hơn chút nào cả chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình mà lại tên là Ðèo Ngang thành ra làm ăn không phất lên được.

Mọi nguời thắc mắc hỏi tại sao?

Viên bí thư nói:

- Ðèo Ngang là Ðang Nghèo bây giờ mình đổi lại là Ðèo Nghếch là Đếch Nghèo....

Thế là cả đoàn đồng ý đổi tên thành Ðèo Nghếch. Sau vài năm kinh tế phát triển đi lên dân chúng làm ăn khấm khá. Thật là linh. Nhưng, thói đời hể no cơm thì ấm cật vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức cho phép vì vậy trung ương đảng phải tổ chức đại hội đảng cùng bàn để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra giải pháp nào cả. Bổng có một bà ủy viên trung ương đưa tay xin có ý kiến.

Bà nói:

- Truớc đây ta đổi Ðèo Ngang thành Ðèo Nghếch thì đúng là có công hiệu kết quả như mong muốn, vậy nay ta lại đổi một lần nữa xem sao vì đây chắc là địa linh.

Mọi nguời hỏi:

- Nhưng mà có ăn nhập gì với việc kế hoạch hóa gia đình? Mà định đổi thành tên gì đây???

Bà ủy viên trung ương kia trả lời tỉnh queo:

- Ðèo Đứng....!!!!!!!.

ST

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com