Subject: KHÓ HIỂU...? Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

KHÓ HIỂU...?


- Đoàn đi công tác ở Trung Quốc: Không có ai trốn ở lại.

- Đoàn đi công tác ở Nga: Không có ai trốn ở lại.

- Đoàn đi công tác ở CuBa: Không có ai trốn ở lại.

- Đoàn đi công tác ở Venezuela: Không ai trốn ở lại.

- Đoàn đi công tác ở Nam Hàn ( bọn tư bản chủ nghĩa ): Có 9 cán bộ trốn ở lại. Nhưng tới giờ vẫn chưa thông báo danh tính, chức vụ.Chuẩn bị đoàn đi Bắc Hàn cho đi nhờ free:
- Không ai chịu đi!

FB Từ Đức Minh---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com