Subject: Ăn Bạt Tai Đáng Đời! Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Ăn Bạt Tai Đáng Đời!


Trong bữa kỵ cơm của một gia đình tị nạn CS, bà con, bạn bè đến tham dự đông đảo.
Lúc đó thằng con trai của chủ nhà đang đọc báo.
Không biết anh đang đọc những gì mà người ta thấy anh ta ném tờ báo xuống sàn nhà một cách giận dữ với câu:
- Đ. má Hồ Chí Minh !
Người cha đứng cạnh đó, nghe lời nầy quay qua xán cho cậu con một bạt tai nẩy lửa khiến những khách bất nhẫn.
Một ông khách trách:
- Sao anh nặng tay thế ? Hồ chí Minh là một tên đại gian, đại ác, một tội đồ của dân tộc, cháu nó có giận chửi một tiếng cũng không sao mà !
Người cha trả lời một cách giận dữ:
- Anh nói như vậy là anh không nhìn thấy hậu quả việc nó làm. Má Hồ Chí Minh chỉ đẻ ra một mình hắn mà toàn dân mình khốn khổ biết bao nhiêu !!! Nay nó đ...má Hồ Chí Minh, lỡ bả đẻ thêm vài thằng HCM nữa thì có chết cả thiên hạ hết không hả?

Sưu tầm


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com