Subject: Bố chồng nghẹn lời trước cách con dâu làm giàu Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

ongt.jpg


Bố chồng nghẹn lời trước cách con dâu làm giàu

Ông Tèo đang ngồi đọc báo thì cháu trai chạy đến bảo:

- Ông nội hãy nhắm mắt lại một chút đi!

Ông Tèo mỉm cười hỏi:

- Nhưng để làm gì vậy cháu?

Cháu ông nhanh nhảu đáp:

- Má cháu nói rằng chừng nào ông nhắm mắt bố sẽ giàu to lắm!

- !!!

ST

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com