Subject: Thiện tai! Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

new2.png


Thiện tai!

Đang ngồi thiền trong chùa đột nhiên phương trượng khóc lớn.

Các đệ tử thấy vậy xúm vào hỏi: - Vì sao thầy khóc? -

Ta khóc vì chừng này tuổi đầu rồi mà … chưa biết… đàn bà là gì.

Các đệ tử ồ lên: - Ôi xời ... tưởng chuyện gì....chuyện nhỏ!

Các đệ tử vì muốn lấy lòng sư phụ nên đã xuống núi bắt 1 em "cave" lên cho sư phụ xơi để biết thế nào là đàn bà.

Sáng hôm sau, phương trượng lại khóc to hơn, các đệ tử hoảng hốt xúm vào hỏi:

- Vì sao thầy lại khóc nữa ? Trụ trì mếu máo trả lời: - Hu hu .... ta cứ tưởng đàn bà là thế nào ... hóa ra giống hết các ni cô trong chùa.!

Thiện tai, thiện tai!

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com