Subject: Biết cô hay bà liền à... Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

1562177768.jpg


Biết cô hay bà liền à...

Cô nọ tới hàng bà bán chuối hỏi bà ta:

-bao nhiêu một nãi vậy bà?

Bà ta nói:
-Cô cứ lựa đi rồi tui bán. Xong cô ta đưa một nãi.

Bà ta nói:
- thưa bà, 20.000 hồ tệ.

Mua xong cô gái này thắc mắc, hỏi bà bán chuối:
- sao hồi nãy bà kêu tui là cô, giờ kêu là bà???

Bà bán chuối:
- tui chỉ nhìn cách cô vuốt từng trái chuối là tui biết cô hay bà liền à...

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com