Subject: Lý luận của dân nhậu Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

new.jpg


Lý luận của dân nhậu

Có người hỏi ông nọ:

– Sao ông uống nhiều bia vậy?

– Để tiết kiệm.

– Sao lại là tiết kiệm? – người bạn trợn mắt.

Ông nọ nhún vai đáp:

– Vì bia rẻ hơn sữa. Nếu tôi uống sữa thì con tôi phải uống bia à !!!!!

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com