Subject: Con Sen muốn được tăng lương… Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

consen.jpg


Con Sen muốn được tăng lương…

Bà chủ rất thắc mắc vì chuyện đòi tăng lương nên hỏi con Sen:
“Tại sao mày muốn được tăng lương?”

Con Sen: “Thưa bà có 3 lý do.

Thứ Nhất, tại vì con ủi đồ giỏi hơn bà”
Bà chủ: “ Ai nói với mày thế?”
Con Sen: “Ông chủ nói với con như vậy”.
Bà chủ: !!!”

Con Sen: “Thứ Hai là con nấu ăn ngon hơn bà”.
Bà chủ: “ Ai dám nói là mày nấu ăn ngon hơn tao?”
Con Sen: “Ông chủ nói là con nấu ăn ngon hơn bà”.
Bà chủ: “Ồ trời!”

Con Sen: “Thứ Ba là con làm tình giỏi hơn bà”.
Bà chủ tức giận: “Ông chủ nói là mày làm tình giỏi hơn tao phải không?”
Con Sen: “Thưa bà không phải. Anh Ba làm vườn nói thế”.
Bà chủ: "Tao cho mày thêm mỗi tháng 100 và mày im cái miệng đi nhé."
Con Sen: "Thưa bà..."
Bà chủ: "Ừ, thôi hai trăm vậy. Im đi!"

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com