Subject: Ồ thì ra là vậy... Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (124.40 Kb)


Ồ thì ra là vậy....

Đứa Cháu hỏi ông Nội:

- Ông ơi tại sao kêu là Bộ đội ?

Ông Nội trả lời:

- Thì tụi nó đi "bộ" từ Bắc vô Nam... Xong rồi "đội đồ" từ Nam ra Bắc...Cho nên mới gọi là "bộ đội"

Đứa Cháu:

- Ồ thì ra là vậy....

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com