Subject: Me too, hahahaha Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

metoo.jpg


Me too, hahahaha

Câu truyện chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ Tịch Việt Cộng Nguyễn Minh Triết

Vì " Yếu English " nên trước khi có cuộc gặp với Tổng Thống Hoa Kỳ , người nhân viên phiên dịch tùy tùng nói với Chủ tịch nước Việt Nam là khi Ngài bắt tay Ông George W. Bush hãy nói : " How are you ? ", và Bush sẽ nói : " I am fine, and you ? " , khi đó ngài chỉ cần nói : " Me too " , rồi sau đó thì sẽ là phần việc còn lại của phiên dịch viên chúng tôi , " No problem " Ngài Chủ Tịch trấn an nhân viên mình bằng câu English ngắn gọn .

Có thể vì hơi khớp và hơi quá tự tin không chịu dợt nên khi bắt tay Ông Bush thì Triết đã nói nhầm thành : " Who are you ? " , mặc dù bị shock nhưng cũng là người vui tính nên Bush đã nhanh nhẹn nói :

" Well , I am Laura 's husband , hahahaha ".

Và Ngài Chủ Tịch Triết cũng nhanh chóng trả lời ngay một cách rất tự hào dân tộc :

" Me too, hahahaha ".!!!!!!

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com