Subject: Đi máy bay về ăn tết ở Việt Nam Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

eva.png


Đi máy bay về ăn tết ở Việt Nam

Trong dịp Tết, trên một chuyến bay về Việt nam, có một bà sồn sồn tướng mạo nhìn rất ngầu mua vé hạng cá kèo (“coach”) nhưng nhất định cứ ngồi ì ở hàng ghế hạng nhất (“first class”). Người nữ tiếp viên (“stewardess”) nhờ một người thông dịch tiếng Việt giải thích cho bà ta là ghế hạng nhất chỉ dành cho người mua vé hạng nhất mà thôi. Nhưng bà chằng lửa nầy nổi nóng:

- Tôi thích ngồi ở cái ghế rộng rãi nầy. Tôi nhất định không đi đâu cả. Ai muốn làm gì thì làm!

Người tiếp viên phải mời ông phi công phụ (“co-pilot”) ra giải thích. Nhưng cũng không thay đổi gì được.

Sau cùng, ông phi công trưởng (“captain”) được mời đến để giải quyết vấn để lì lợm khó xử nầy. Không biết ông phi công trưởng này nhờ người thông dịch nói cái gì (?) mà bà chằng lửa dời ra hàng ghế hạng cá kèo ở đằng sau ngay tức thì.

Cô nữ tiếp viên và ông phụ công phụ đều cùng ngạc nhiên hỏi:

- “Captain” đã nói cái gì với bà ta mà có kết quả ngay vậy?

Ông phi công trường nói:

- Tôi nói với bà ta là ghế hạng nhất này không bay về Việt Nam.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com