Subject: Đố vui cuối tuần Print to printer
Poster: Hieunguyen11  
Source: http://www.canhthep.com  


Hai con thằn lằn đực và cái đang muồi mẫn trên trần nhà, bỗng nhiên con đực rớt xuống đất cái “bịch”. Xin đố các bạn trong lúc muồi mẫn, con thằn lằn cái nói câu gì mà con đực té xuống đất?


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com