Subject: Bầu Cử HĐQT/CĐNV Tự Do tiểu bang Nam Úc Print to printer
Poster: jovinh_aussie  
Source: http://www.canhthep.com  
 

tintuc0260.jpg


Bầu Cử Hội Đồng Quản Trị CĐNV Tự Do tiểu bang Nam Úc
Nhiệm Kỳ 24 (2019-2021)

Vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ Bảy ngày 09/ tháng 11/2019, Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNV Tự Do Nam Úc, số 62 Athol Street, Athol Park SA 5012 đã có một sinh hoat khác thường so với mọi khi.

Bên trong hội trường Tự Do đã được Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử sắp xếp lại để tạo điều kiện thuận tiện cho sinh hoạt bầu cử sẽ diễn ra từ 09:00am – 06:00pm cùng ngày.

Bước qua cửa hội trường cử tri sẽ được chào đón bởi khoảng một chục bàn ghi danh do anh trưởng Ban Ghi Danh Trần Minh Dương thiết lập với đầy đủ phương tiện điện toán cùng sự trợ giúp rất tích cực của nhiều thiện nguyện viên đã giúp cho công tác ghi danh hoàn tất chính xác.

XEM HÌNH
https://photos.google.com

XEM VIDEO


Sau khi có phiếu ghi danh, cử tri đến nhận phiếu bầu do Ban Giám Sát phát tại bàn phát phiếu và đi thẳng đến bàn kín để điền phiếu, xong bước thêm vài bước bỏ vào thùng phiếu là hoàn tất công việc của một cử tri trong ngày bầu cử.

Đến 6.00 giờ chiều, chúng tôi được Ban Ghi Danh và Ban Giám Sát cho biết tổng số phiếu bầu phát ra là 326 phiếu cũng là lúc hết giờ bầu cử.
Đến phần công tác của Ban Kiểm Phiếu

Ông trưởng Ban Kiểm Phiếu Phạm Văn Quí tập họp toàn ban trước bàn kiểm phiếu, tại đây, thùng phiếu đã được khui dưới sự quan sát của Ban Giám Sát, Liên Danh dự tranh, toàn thể các thành viên của Ủy Ban bầu cử cùng nhiều cử tri đồng hương còn lưu lại để nghe kết quả kiểm phiếu.

Vi cuộc bầu cử NK24 lần nầy chỉ có một Liên Danh dự tranh nên cử tri chỉ nhận được lá phiếu có hai ô vuông để lựa chọn – “Tín Nhiệm” hoặc “Không Tín Nhiệm”

Kết Quả Bầu Cử:
Tổng số phiếu bầu phát ra: 326 phiếu
Phiếu tín nhiệm: 313
Phiếu không tín nhiệm: 10
Phiếu trắng: 02
Phiếu bất hợp lệ: 01
Tỷ lệ: 313 / 326 # 96.01%

Liên Danh VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG VỮNG MẠNH được ông Phó Uỷ Ban Vũ Đức Lâm thay mặt Ủy Ban Bầu Cử tuyên bố chính thức trúng cử cuộc Bầu Cử Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu - Nam Úc - Nhiệm Kỳ 24 (2019-2021)

Chu Di ghi nhanh

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com