Subject: Adelaide - Nam Úc Biểu Tình Chống Văn Hoá Vận CSVN Print to printer
Poster: jovinh_aussie  
Source: http://www.canhthep.com  
 

protest.jpg
Click to expand image to full size (173.97 Kb)


5 giờ 00 chiều, Chuá Nhật, ngày 03 tháng 11, năm 2019. Cộng Đồng Người Viêt Tự Do Nam Úc đến hội trường Findon vùng Findon, Biểu Tình Chống Văn Hoá Vận CSVN Đến Adelaide trình diễn văn nghệ.

XEM HÌNH
https://photos.google.com/

XEM VIDEO---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com