Subject: Hình ảnh Hội Chợ Tết Kỷ Hợi 2019 CĐNVTD Nam Úc Print to printer
Poster: vnaf.kanga  
Source: http://www.canhthep.com  
 

antieu.jpg
ha15.jpg


Hình ảnh Hội Chợ Tết Kỷ Hợi 2019 Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại thành phố Adelaide tiểu bang Nam Úc (South Australia State)

XEM HìNH
https://photos.google.com

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com