Subject: Tìm KQ Thiếu úy PHẠM NĂNG HƯNG, KHONG LUU Print to printer
Poster: chocletkd  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Chào anh Phước,
Cảm ơn anh đã nhắn tin đến anh Pham Năng Hưng
Cho đến giờ này thì vẫn chưa nghe tin tức gì về anh PNH, anh vui lòng nhắn lại một lần nữa
để biết chắc anh PNH đã nhận được tin nhắn của anh.
Anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
Cảm ơn anh nhiều

Chóc 714-883-2580
chocletkd@gmail.com

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com