Subject: Tìm KQ Nguyễn Kỳ Tuấn Print to printer
Poster: katesallad  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (419.40 Kb)


Xin kính chào đọc giả Cánh Thép.
Gia đình chúng tôi lâu nay vẫn tìm kiếm thông tin của Đ/Uý KQ Nguyễn Kỳ Tuấn, Phòng Huấn Luyện, Căn cứ 60 CT Phi trường Phù Cát. KQ NKT bị bắt học tập cải tạo sau 30/4/75, học tại trại Đồng Ban - Tây Ninh. Ngày 27/6/1977 NKT trốn trại với một vài bạn cùng phòng, và mất tích cho đến nay. Nếu ai có tin tức gì về cuộc trốn trại này, xin vui lòng liên lạc với gia đình chúng tôi. Chân thành cảm tạ.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com