Subject: Tìm bạn NGUYỄN THANH LONG (tự Giác) Print to printer
Poster: ChimCanhCut  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Tìm bạn Nguyễn thanh Long, tự Giác, con ông Nguyễn văn Bảy, chuyên viên vô tuyến phi cơ Sư đoàn 2 Không quân Nha Trang .
Bạn N.Đ. Liên .

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com