Subject: TÌM BẠN PHẠM TRẦN THI KQ TRỰC THĂNG Print to printer
Poster: chocletkd  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Anh Phạm Trần Thi có anh là Phạm Trần Lương, trước ở Hai Bà Trưng Dalạt
Học trường Trí Đức Trung Tiểu học trước năm 1960.
Sau đó dọn về Sài gòn, gia nhập KQ ngành Trực thăng
Nếu nhận được tin này, vui lòng liên lạc
KQ Lê Văn Chóc 714-883-2580 để biết tin người thân

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com