Subject: Tìm bạn Chu bá Sương Print to printer
Poster: KhanhquangBui  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Tìm bạn Chu bá Sương khoá 1 huấn luyện quân sự năm 1961 căn cứ Tân sơn Nhứt

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com