Subject: Nhớ quá anh ơi ! Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  

new.jpg


Nhớ quá anh ơi !

Cách ly nhớ quá anh ơi
Ôm chai bia lạnh chao ơi thòm thèm
Đưa lên tê tái lưỡi em
Mới vừa liếm nhẹ lem nhem bọt trào ...


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com