Subject: Bé Bự Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  

new.jpg


Bé Bự

Chồng em ổng bỏ ổng chê
Anh nào cần vợ đến bê em về
Bảo đảm không có vấn đề
Phụ tùng điện nước em thề vẫn nguyên

Khi yêu anh cứ nằm trên
Em đây to khỏe béo bền hơn ai
Đứa nào đụng đến anh hai
Em đè một phát dập hai... trái cà!

ST


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com