Subject: Nhìn xuống ... Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

new1.jpg


Nhìn xuống ...

Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình nhìn xuống xem sao
Hai trái còn đó cuống teo ít nhiều ...

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com