Subject: BẮC THANG LÊN HỎI “ÔNG TRỜI” Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

new.jpg


BẮC THANG LÊN HỎI “ÔNG TRỜI”

“Bắc thang lên hỏi ông trời:
Chừng nào con gái mở lời cua tui ?
Ông liền mở miệng cười ruồi:
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua”

Lại.. leo xuống, rảnh rồi lại lên hỏi tiếp:

“Bắc thang lên hỏi ông trời:
Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
Ông trời hai má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gấp ba”

Sợ quá… thui,, leo xuống tiếp

“Bắc thang lên hỏi ông trời:
Đi chơi với “gái” có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai:
Mày mà không có nó bye mày liền”

Leo xuống…chạy đi mua liền

"Bắc thang lên hỏi ông trời
Con muốn cua gái mong trời dạy con
Ông liền quay mặt lại gào:
Tao còn đang học làm sao dạy mày"

sợ quá lại leo xuống…

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com