Subject: CHỐN TU MÌNH Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

new.jpg


CHỐN TU MÌNH

Ngồi buồn lại thích cái tùm lum
Lổm nhổm râu ria bám cả chùm
Ghét lão trọc đầu hay chí choé
Thương bà tóc rối khoái nằm run
Hang sâu hom hỏm hàm trơ chẽn
Lỗ lủng ten hoen cỏ tốt ùm
Có lạ gì đâu trời tạo thế
Ngồi buồn lại thích cái tùm lum...!!

Thanh Đạm

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com