Subject: Lệnh của ruộng nhà ! Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

ruong.jpg


Lệnh của ruộng nhà !

Ruộng nhà không chịu thăm canh
Không lo cày xới, để dành cho ai ?

Trốn đi cày mướn bên ngoài
Sức đâu còn để trồng khoai ruộng nhà

Mấy lần chót dại ...đã tha
Lần này phét đít tay bà xử nghiêm

Từ nay nhiệm vụ mỗi đêm
Trước khi muốn ngủ phải xem ruộng nhà

Phải xem lượng nước chảy ra
Nếu ra nhiều quá ...kiểm tra quanh bờ

Nghiêm cấm không được thờ ơ
Chuẩn bị dụng cụ rồi chờ lệnh tôi !

Phía trên còn hai quả đồi
Đất đai màu mỡ ...lâu rồi để không

Tranh thủ dạo lên vài vòng
Khi nào tới đỉnh là xong một ngày

Nhớ lời tôi dặn hôm nay
Nếu không thực hiện ...cút ngay khỏi nhà !

st

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com