Subject: Tuyển Thợ Cầy Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

1551729525.jpg


Tuyển Thợ Cầy

Kính thưa các bác thợ cày,
Em xin được phép tỏ bày lòng ta
Em đây có mảnh ruộng nhà .
Ngã ba tam giác phù xa đắp bồi,

Chồng em nó mải vui chơi !
Suốt ngày nhậu nhoẹt bia hơi số đề
Ruộng nương anh ấy bỏ bê,
Quanh năm cỏ mọc chẳng hề quan tâm,

Ăn xong rồi lại cứ nằm
Chẳng thèm cày xới hay thăm ruộng nhà
Nhìn sang ruộng của người ta
Họ cày liên tục nghĩ mà tủi thân

Bây giờ ruộng đã vào xuân
Nước đầy ăm ắm ngập thân cỏ rày
Vậy mà chồng chẳng chịu cày
Hôm nay em hạ tuyển ngay như này:

Thuê người phát đám cỏ dày
Rồi đem dụng cụ để cày đất lên.
Thanh niên to , khoẻ ưu tiên
Miễn sao cày tốt, xấu, đen chẳng cần

Mỗi ngày cày độ dăm lần,
Trai nào đủ chuẩn yêu cầu đến ngay
Anh nào bừa giỏi cày hay
Em cho gieo giống ở ngay ruộng này!

Sưu tầm

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com