Subject: Nỗi Lòng Phi Công Già Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

phicong.jpg


Nỗi Lòng Phi Công Già

Nàng mời ly rượu tình nồng
Phi công có tuổi cố gồng lấy ăn
Thoạt đầu lâm trận rất hăng
Nửa đường gẫy cánh thôi đành "Bái bai"

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com