Subject: Hun mỏ Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

honmo.png


Hun mỏ

Nắm tay chuyện nhỏ
Hun mỏ chuyện thường
Lên giường chuyện lớn
Wá trớn sập giường

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com