Subject: Dịch cúm China. Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  

Click to expand image to full size (92.88 Kb)


Dịch cúm China.

Đi ra rồi lại đi vô
Cũng bởi virus Cô-rô-na Tàu
Ở nhà không được đi đâu
Cũng bởi virus từ Tàu lan ra

Cấm đi gần lẫn đi xa
Cũng bởi virus tràn qua từ Tàu
Loanh quanh từ trước ra sau
Cũng bởi virus từ Tàu lây sang

Ngồi không nghĩ đến chuyện ăn
Cũng bởi virus khó ngăn từ Tàu
Ngủ mãi sẽ bị…đau đầu
Cũng bởi virus cúm Tàu ác gian

Bạn nhà hàng xóm khó sang
Cũng bởi virus Vu Han* của Tàu.
“Giới nghiêm” lệnh cấm do đâu?
Cũng cúm Vũ Hán từ Tàu – China

Con nít tù túng hét la
Cũng bởi virus China Tàu phù
Ăn hoài sẽ …mập ú ù
Cũng bởi dịch cúm Tàu phù phát sinh

Mai kia lắm kẻ…bụng sình
Cũng bởi dịch cúm người rinh từ Tàu
Ăn nhiều…tào tháo rượt theo
Cũng bởi dịch cúm… “giấy cầu” tranh nhau

Dịch cúm không biết bao lâu?
Mai này hết dịch “giấy cầu on sale”
Lệnh truyền xin hãy làm theo
Nhà ai nấy ở “chèo queo” đừng phiền.

Cầu cho thế giới an bình
Dịch cúm Vũ Hán Tàu rinh về dùm.
Đừng có đổ thừa tùm lum
Mồm loa mép lẻo thúi um lâu rồi.
Có làm có chịu đi thôi.
Cẩm Bình gian ác”chầu trời” nay mai

Mong lắm thay.

Lê Thị Hoài Niệm


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com