Subject: TẠ TỘI VỚI THÁNG TƯ!!! Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

1555964130.jpg


TẠ TỘI VỚI THÁNG TƯ!!!

Tháng tư cúi mặt thương thân
Bốn mươi bốn lần, nước mắt vẫn rơi!
Ngày ba mươi ấy chưa nguôi
Nỗi lòng viễn xứ bùi ngùi nhớ Quê.

Ra đi mang nặng lời thề
Đoàn quân phục Quốc trở về quang vinh
Việt Nam ngời sáng hồi sinh
Cờ Vàng dưới ánh bình minh rạng ngời.

Bốn mươi bốn tháng tư rồi,
Ta người lính cũ nửa đời còn chi.
Lỗi lời thề lúc ra đi,
Gục đầu tạ tội, mong chi ngày về.

Tuổi đời chồng chất ê chề
Ta nghe như đã cận kề tử sinh.
Giã từ cung kiếm, đao binh
Anh hùng mạt vận, phận mình đành cam.

Thương thay trời Việt nước Nam!
Mây đen vần vũ vẫn đang phủ dày,
Tiếng dân ai oán đêm ngày
Tự do, hạnh phúc mà đầy bất công.

Nguyễn Hạnh Dung.
Melbourne Australia.
21/04/2019.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com