Subject: DẠ THƯA... Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

dathua.jpg


DẠ THƯA...

Người về hỏi Huế ra răng ?
Dạ thưa ,Huế vẫn chở trăng đầy đò
Mấy O Huế nớ thả thơ
Chạnh lòng viễn xứ mơ mơ màng màng

Dạ thưa , nắng Huế còn vàng
Rớt trên áo lụa để chàng ngẩn ngơ
Loanh quanh Thành Nội thẫn thờ
Trông ai qua đó ngóng chờ ,ơ hay!!!

Dạ thưa , Huế vẫn đầy mây
Điệp vàng khoe sắc , bướm say đường chiều
Mắt ai khiến dạ liêu xiêu
Tóc ai dài lắm trói phiêu diêu hồn

Dạ thưa ,Huế vẫn đượm buồn
Hạ còn nắng rát ,Đông còn lạnh run
Người còn kẻ dại ,kẻ khun
Giọng hò mái đẩy( còn) ru buồn tha nhân

Dạ thưa về Huế một lần
Anh như say nắng bần thần kiểu chi ..
Ngẩn ngơ O Huế rứa thê
Mắt O thăm thẳm ,cung mê ...anh lạc loài...

- Huong Ton Nu -
Montréal 04/04/2019
( bài đã hoạ với Duyen Medlin)


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com