Subject: Chương Trình Tang Lễ Và Thăm Viếng của Đàm Quang Khánh Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

khanh70a.jpg


Chương Trình Tang Lễ Và Thăm Viếng
của
Đàm Quang Khánh


Thứ Sáu 10 tháng 5 năm 2019

8:00AM - 9;00PM: - Nghi lễ tôn giáo
- Lễ phủ cờ và xếp cờ
- Thăm viếng

Thứ Bảy 11 tháng 5 năm 2019

8:00AM - 9:30AM: - Thăm viếng
9:30AM: Di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng

SUNSET CHAPEL
Oak Hill Funeral Home & Memorial Park
300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com