Subject: Tin buồn về SVSQ KQ Lê Trọng Sơn Print to printer
Poster: dung  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Vừa Nhận Được Tin Buồn:
SVSQ KQ LÊ TRỌNG SƠN, khoá 72H Nha Trang, 7507 Sheppard AFB.
Đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 12 tháng 6 năm 2019 tại Carrollton TX, USA

Xin thông báo cùng các bạn cùng khoá và bạn bè của Sơn. Xin thành thật chia buồn cùng chị Bích và gia đình. Nguyện cầu hương linh bạn Lê Trọng Sơn sớm được về Miền Cực Lạc và an nghĩ nơi cỏi Vĩnh Hằng.

Thăm viếng vào lúc 11:00am thứ Tư, ngày 18 tháng 6, năm 2019 tại

The Abbey Chapel at Restland Funeral Home
13005 Greeville Avenue
Dallas, TX 75243
Phone: 469-925-1436


Click to expand image to full size (193.04 Kb)
Click to expand image to full size (123.29 Kb)---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com