Subject: Thành Kính Phân Ưu Print to printer
Poster: NVTNBERLIN  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Được tin buồn Anh Đàm Quang Khánh là cựu Hội viên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Berlin Đức Quốc từ năm 1981. Đã Vĩnh viễn ra đi.
Chúng tôi Hội NVTD Berlin Thành kính Phân ưu cùng Gia quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Anh Khánh sơm Vãn Sanh Cực Lac.

Hội NVTD BERLIN

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com