Subject: PHAN ĐỨC THẮNG Cựu SVSQKQ khóa 70B Print to printer
Poster: xuann  
Source: http://www.canhthep.com  
 

CÁO PHÓ

Chúng tôi đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hửu xa gần.

Chồng, Cha, Em, Anh vợ của chúng tôi là:

Ông PETER TANG PHAN (PHAN ĐỨC THẮNG)

Pháp danh Thiện Tiến

Cựu SVSQKQ khóa 70B đả từ trần lúc 9 giờ 15 tối ngày 27 tháng 2, 2019 tại tư gia, Las Vegas, Nevada, USA.

Hưởng thọ 69 tuổi

Linh cửu sẻ được hỏa táng lúc 11 giờ ngày 2 tháng 3, 2019 tại PALM DOWNTOWN MORTUARY, Las Vegas, Nevada.

TANG GIA ĐỒNG KHẮP BÁO

Vợ: Pam Phan(Phạm thị nam Phương)
Con gái: Shawna Son Ca Phan
Con Trai: Jonathan Phan
Anh: Phan văn Phổ, vợ và các con
Chị: Phan kim Ấn
Chị: Phan kim Châu
Em vợ: Phạm phú Hải, các con, các cháu, chắt
Em vợ: Phạm thanh Hà và các con
Em vợ: Phạm Angie, chồng và các con
Em vợ: Phạm Anne
Em vợ: Phạm Hoa
Em vợ: Phạm Vivivan và các con
Em vợ: Phạm Loni và con
Em vợ: Phạm Mai và các con

Cáo phó nầy thay thế thiệp tang, xin miển phúng điếu.
ĐT liên lạc: 702 4614263

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com