Subject: Vĩnh biệt: Tuấn Cà Mau SVSQKQ khoá 70A Print to printer
Poster: dung  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Nhận được tin buồn, Phan Anh Tuấn (Tuấn Cà Mau) SVSQKQ khoá 70A Nha Trang đã ra đi vĩnh viễn sáng nay vào lúc 1:00 giờ sáng ngày 7 tháng 12, năm 2018. Nguyện cầu hương linh bạn sớm được an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng. Thành thật chia buồn cùng chị Tuấn và gia quyến.

Click to expand image to full size (657.58 Kb)
Click to expand image to full size (605.67 Kb)
Click to expand image to full size (560.07 Kb)
Click to expand image to full size (98.65 Kb)---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com